12. september 2018

Stolný tenis do škôl 2018

Projekt SSTZ ,,Stolný tenis do škôl 2018, je novým projektom Slovenského stolnotenisové zväzu. Cieľom Projektu je zvýšenie popularizácie stolného tenisu medzi najmenšími, zvýšenie registrovanej ako aj neregistrovanej mládežníckej základne. Postupne vytvoriť dlhodobý projekt rozvoja školského športu so zameraním na najmladšie ročníky a vytvoriť podmienky pre možnosť zapojiť deti do dlhodobých športových aktivít, predovšetkým:

Vznik krúžku stolného tenisu na školách,
Vznik školskej stolnotenisovej ligy,
Vznik školského stolnotenisového klubu.

Primárnou cieľovou skupinou je podpora stolného tenisu priamo na základných školách, prioritne deti na 1.stupni základných škôl. 

Dňa 12.9.2018 sme v ZŠ Sekule a v ZŠ s MŠ Závod pripravili ukážky stolného tenisu ako i hry pre žiakov 1. a 2. ročníkov. Pripravili sme si pre deti balíčky, spomienkové listy a omaľovávanku. Deti zažili vyučovacou hodinu netradične a vyskúšali si hru s loptičkou a raketou.

Správa hlavnej koordinátorky Ing. Zuzany Juríkovej

ZŠ Sekule

ZŠ Závod

Napíšte nám