6. apríl 2019

Svetový deň stolného tenisu 2019

Medzinárodná stolnotenisová federácia (ITTF) organizuje každoročne Svetový deň stolného tenisu World Table Tennis Day – WTTD , ktorý pripadá na 6.4.2019.

Svetový deň stolného tenisu je charakterizovaný ako oslava radosti, resp. možnosti hrať stolný tenis pre zábavu, táto aktivita má ľudí navzájom spolu spájať, pričom viac dôrazu ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a samotnú účasť na hre. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a samozrejme pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj dlhodobo.

Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján v spolupráci zo Základnou školou Sekule a Materskou školou Moravský Svätý Ján sa zapojí do tohtoročného Svetového dňa stolného tenisu. V piatok 5. apríla v rámci vyučovania pripravíme pre žiakov ZŠ Sekule v telocvičniach ukážky stolného tenisu a súťaže pre žiakov. Pre starších žiakov bude pripravená debata so slovenským reprezentantom v stolnom tenise Ľubomírom Pištejom.

Pre deti v MŠ Moroavský Svätý Ján budú predvedené ukážky stolného tenisu a pripravené súťaže.

V nedeľu 7.4.2019 k Svetovému dňu stolného tenisu budeme organizovať stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov s trvalým pobytom v obciach Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur a Závod.
Turnaj bude so začiatkom o 9:00 v telocvični ZŠ Sekule. Prihlásiť sa je potrebné do 3.4.2019 e-mail info@skjanan.sk alebo SMS 0905 710 400.
Podľa počtu prihlásených budeme rozdeĺovať do súťažných kategórii: muži do 50 rokov, muži nad 50rokov a ženy. Pre vytvorenie samostatnej kategórie je potrebné, aby v nej štartovalo minimálne 8 hráčov.

Dúfam, že nám táto akcia podarí a pritiahne k strolného tenisu viac hráčov. Už sa tešíme, že prídete s nami osláviť Svetový deň stolného tenisu..

Napíšte nám