29. december 2019

O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2019

Turnaj žien a mužov v stolnom tenise

O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2019

Obec Moravský Svätý Ján v spolupráci s ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján organizovali 13. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja žien a mužov O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2019. Ženy a muži hrali 29.12.2019 v telocvičniach Základnej školy Sekule. Do obeda prebiehali súťaže neregistrovaných hráčov a hráčok stolného tenisu. Po obede turnaj registrovaných hráčov a hráčok stolného tenisu.

Turnaj O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján 2019 zaznamenal rekordnú účasť 165 hráčov a hráčok stolného tenisu za dva súťažné dni (43 detí, 54 neregistrovaných hráčov a hráčok, 68 registrovaných hráčov a hráčok) v 14 súťažných kategóriách. 

Turnaj neregistrovaných otvoril o 9:00 pán starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich. Privítal prítomných hráčov a hráčky. Po jeho otvorení sa rozbehli boje za zelenými stolmi. Hralo sa i na nových piatich stoloch, ktoré sme získali vďaka Slovenskému stolnotenisového zväzu na základe výzvy Príspevok na mládež do 23 rokov – 2019. Finančná dotácia bola vo výške 3592,50 € a zo získaných 2% dane sme prispeli sumou 1011,- €. Stoly nám zabezpečil Sport Lovers s.r.o. Prešov a k našim piatim stolom pribudlo ďalších päť nových značky Donic World champion TC.Takže teraz máme spolu 10 kvalitných stolov, ktoré spĺňajú najvyšššie kvality na hru stolného tenisu.

Víťazmi sa stali všetci zúčastnení, nakoľko sa rozhodli pohodlie domova vymeniť za telocvičnu a deň strávili športom a v spoločnosti priateľov a nových kamarátov. Ocenení boli všetci, každý hráč získal prírodný výživový doplnok na kĺby KĹBY FIT od firmy Terézia company s.r.o..

V dopoludňajších hodinách hrali neregistrovaní hráči a hráčky v štyroch súťažných kategóriách. Vyhodnotených bolo šesť súťažných kategórií. Nakoľko žien nebolo dostatok na samostatnú kategóriu hrali s neregistrovanými mužmi. V rámci celkového poradia boli ženy vyhodnotené samostatne a aj muži samostatne. Nová kategória okolie Moravský Moravský Svätý Ján nás milo prekvapila. Prišlo dosť hráčov z obcí Moravský Svätý Ján, Sekule, Závod a Borský Svätý Jur. Spolu s nimi hrali i naši spoluobčania nad 50 rokov. Boli vyhodnotení ako samostatná kategória v rámci celkového poradia kategórie Okolie Moravský Svätý Ján. Prebiehali i boje v kategórii Mamičky ŠK JÁŇAN, kde hrali naše manželky, priateľky ako i mamičky detí hrajúcich v ŠK JÁŇAN. 

Po obede sa rozbehli boje registrovaných hráčov a hráčok v dvoch súťažných kategóriách 5.-9. liga (okresné súťaže) a 2.-4. liga (krajské súťaže). Turnaja sa zúčastnili hráči z okolia, hráči z Trnavského a Bratislavského kraja. Okrem nich prišlo viac hráčov z Trenčianskeho kraja. Samozrejme prišli i naši priatelia z Lanžota (CZ) ako i z Angernu (A). Takže zase sa môžeme pochváliť i medzinárodnou účasťou. Súboje sú vždy veľkou konfrontáciou jednotlivých hráčov z rôznych krajských a okresných súťaží a to je na turnaji príťaživé a zaujímavé. 

Turnaj sa nám darí zorganizovať i pomocou našich sponzorov, ktorí prispievajú vecnými cenami resp. finančou pomocou:

Obec Moravský Svätý Ján (www.moravskysvatyjan.sk)

TEREZIA COMPANY s.r.o. (www.terezia.sk)

Sport Lovers, s.r.o. (www.pingpongshop.sk) - Ľubomír Pištej

INAT s.r.o. (www.inat.sk)

DESTRA PIZZA - Tomáš Gajdošík (www.destrapizza.sk)

Pocheraje - Zuzana Albertini (www.pocheraje.sk)

AB BANY s.r.o. (www.supermonterky.sk)

DAJAMA Books - vydavateľstvo Bratislava (www.dajamabooks.sk)

Chovateľské a rybárske potreby Moravský Svätý Ján 352 (Mivex s.r.o., Mgr. Michal Samek)

Medicinálna pedikura - Eva Vrbjarová, Moravský Svätý Ján

Potraviny PHP centrum - Juraj Holenka

SNOP Automotive Malacky, a.s.

Lesy SR štátny podnik Smolenice

Trofeje pre víťazov z Victory sport s.r.o. (www.victorysport.sk)

Kvetinárstvo u Evy Gajary

TV JOJ Bratislava

Obchod s rozličným tovarom - Vladimír Folba

DELTECH a.s. Bratislava

Anna Kunšteková s rodinou (navarila nám výbornú tradičnú Držkovú polievku)

rodičia našich hráčov a hráčok a členovia ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján,

všetkým patrí vďaka za pomoc a spoluprácu.

 

Výsledky turnaja:

Turnaja sa zúčastnilo 54 neregistrovaných hráčov a hráčok v 4 súťažných kategóriách (vyhodnotených bolo šesť kategórií).

Ženy hrali s mužmi a boli vyhodnotené samostatne v rámci celkového poradia. Tak isto boli vyhodnotení muži nad 50 rokov v rámci kategórie Okolie Moravský Svätý Ján. 

Celkové výsledky turnaja neregistrovaných

Neregistrovaní 

Neregistrovaní nad 50 rokov

Okolie Moravský Svätý Ján

Mamičky ŠK JÁŇAN

Turnaja sa zúčastnilo 68 registrovaných hráčov a hráčok v 2 súťažných kategóriách

5.-9. liga

2.-4. liga

Všetkým ďakujeme za účasť, sponzorom ďakujeme za dary, našim manželkám, priateľkám, mamičkám ďakujme za pomoc v bufete a organizovaní turnaja (Marta Š., Marta K., Edita, Janka Kl., Janka Ko., Eva, Katka, Júlia), našim hráčom za pomoc pri organizovaní turnaja (Peter, Veronika, Erika, Samuel, Štefan) a ostatním za pomoc pri príprave a upratovaní telocviční. Fotografie z turnaja pre nás nafotil Peter Nemček z Kútov, ktorému tiež ďakujeme za pomoc a možnosť uverejniť jeho fotky.

FOTOGALÉRIA:  

Napíšte nám